สถานที่การแสดง : ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์

สถานที่ตั้ง : 8 ถ.ศิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

รอบการแสดง : เปิดการแสดงทุกวัน

เวลาการแสดง : แสดงวันละ 3 เวลา : 18.00 น., 19.45 น. และ 21.30 น.

จำหน่ายบัตร : เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่นั่งวีไอพี : ผู้ใหญ่ 800 บาท / เด็ก 600 บาท*

ที่นั่งธรรมดา : ผู้ใหญ่ 700 บาท / เด็ก 500 บาท*

*ราคาเด็กสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร